I en korrektur rettes alle skrive- og tegnsettingsfeil. I tillegg retter vi opp i uttrykk som er brukt feil, og vi kontrollerer at blant annet egennavn og stedsnavn er riktig skrevet.

I en korrektur endres ikke setningsstrukturen og tunge formuleringer – da må det i stedet en språkvask til.

 

Språkvask

     

En språkvask er en omfattende gjennomgang av teksten. I tillegg til å rette skrivefeil går vi her dypere inn i tekstens struktur: Tunge formuleringer endres, tekst flyttes om for at meningsinnholdet skal bli så tydelig som mulig, og språket får en helhetlig utforming og tilpasses mottakeren.

En språkvask arter seg ulikt ut fra hva slags tekst det er snakk om, men hovedformålet er alltid å få fram budskapet på en klarest mulig måte.