Å skrive en god tekst handler vel så mye om å kutte ned som å fylle ut. Først når overflødige ord er fjernet, kommer budskapet godt fram.

Strake streken har lang erfaring i å skrive tekster i ulike sjangre – alt fra reklametekster og boligannonser til magasinartikler og opplæringsmateriell.

Vi streber etter å treffe leseren med følelser og fakta.