Et utvalg av tidligere og nåværende kunder:


Riksrevisjonen
Kulturrådet
Stavlund
Aschehoug forlag
Cappelen Damm
MeetingZone
Gyldendal forlag
Schibsted Forlag AS
Bien Sparebank AS
Blide Folk Idé- og Designstudio
Tell Reklamebyrå
Redningsselskapet


Papirbredden karrieresenter
Bredbåndsguiden AS
Statens vegvesen
Griff Kommunikasjon AS
Mother Tongue
Høgskolen i Lillehammer
Bazar Forlag AS
Høgskolen i Østfold
Dinamo Forlag AS


Konsulentene som har bestått kompetanseprøven, er svært gode korrekturlesere og språkvaskere som
Språkrådet kan anbefale.

Språkrådet

Gjennom Stines penn får selv komplekse emner et lettlest og presist språk. Hun bidrar med kreative innspill som hever tekstene og prosjektene våre.
Papirbredden karrieresenter

Stine leverer fine ord i helt riktig rekkefølge,
er reflektert og presis.

Tell Reklamebyrå AS